Global opvarmning

Kloden bliver varmere. Det har den gjort i mange tusinde år.

Faktisk: Hvis den ikke blev det, ville du lige nu sidde under 3 km is.

Kloden vil blive ved med at blive varmere, nok i nogle hundrede – eller tusinde – år endnu, før den måske begynder at blive koldere.

Det diskuteres hvorvidt vi mennesker er skyld i en eskalering, eller ej. Og hvis vi er: Er det 2, 5 eller 7 % …?

Meget bliver gjort politisk for at forsøge at lave aftaler om nedbringning af CO2 udslippet.
Og mange problemer bliver fremhævet, som kommer til at følge den fortsatte globale opvarmning.

Lad os bare lege at vi kunne standse den menneskeskabte CO2 udledning, og dermed vores bidrag til den globale opvarmning.
I sa fald ville jorden fortsat blive varmere, blot 2-5-7 % langsommere.

Det kan sammenlignes med et tog der kører fra København til Århus med 100 km/t. Vi sætter mere fart på, så det kører 120 km/t. Så ombestemmer vi os, og sætter farten ned, så det nu kun kører 90 km/t.
– toget når stadig frem til Århus, hvad end vi vil det eller ej.

En decideret global nedkøling kan vi ikke lave. Det kræver noget der er meget større end 10 mia mennesker. Fx at Krakatau går i udbrud. (ikke er utænkeligt. Læs mere her: https://da.wikipedia.org/wiki/Krakatau)

Men indtil det sker skulle vi måske bruge nogle politiske kræfter på at indstille os på en varmere klode.

Samtidig skal vi huske på, at imens visse øer og kystegne bliver ubeboelige, bliver andre ubeboelige egne beboelige, og på Grønland er man begyndt at dyrke afgrøder, som tidligere kun kunne fåes fordi de blev sejlet derop med skib fra Danmark.

Det er også værd at bemærke at isbjørnebestanden, som var dalet faretruende (og blev selve symbolet for den globale opvarming), for nyeligt har vist sig ikke at være dalet alligevel. Isbjørnene var blot flyttet længere nordpå, men havde glemt at melde flytning til forskerne. Møgdyr!