Hvordan vi vælger

Herunder noget infografik som forklarer hvordan vi foretager vigtige valg i livet.