Om

Livet kan være stort og svært og deprimerende …

Eller livet kan være overskueligt og let og opløftende …

MANUALEN TIL LIVET kan gøre denne forskel. Læs den før din lækre matematiklærerinde!

Husk også at spise sundt.

Denne hjemmeside er lavet i WordPress på præcis 12 minutter. Hvis den ikke indfrier dine forventninger til en gennemarbejdet hjemmeside har du godt nok store krav! Slap dog af …